Programm eksootiliste putukatega

Meie sünnipäeva programm võimaldab luua putukatega lähedast
kontakti turvalises keskkonnas. Programmis vaatleme erinevaid
troopilisi putukaid. Selle käigus tutvutakse putukate välimuslike ja
käitumuslike iseärasustega. Programmi eesmärk on luua lastes
empaatia ja parem mõistmine meist endast nii erinevate eluvormide
suhtes. Meie eesmärk on inspireerida last end ümbritsevat rohkem
märkama ja uurima.
Programmi kestus on kuni 60 minutit (olenevalt laste vanusest ja
vanemate soovist).